O knjigi


Pričujočo knjižico so v okviru projekta Kdaj, če ne zdaj? ustvarili pesnik Kobrowsky, ilustratorka Urška Kozak  – člana ekipe, ki je v predhodnem projektu Enačaj na temo spolne problematike spisala in zrisala otroško slikanico Rozagroza in Plavalava – in Neža Kozak.

Kdaj, če ne zdaj?

Če je zgoraj omenjena slikanica k razmišljanju s svojo glavo pozivala najmlajše, pesniška zbirka Naprej v preteklost nagovarja starejšo publiko. Generacijski fokus simbolično predstavlja tudi črno-bela ilustracija, ki je nasledila modro-roza dihotomijo. Črno-beli slog hkrati ponazarja zastarelost spolnih vlog, ki svojemu anahronizmu navkljub uspevajo kot zimzeleni. Na to nas pesmi opozarjajo tudi z ironičnim prepletom arhaičnega in sodobnega jezikovnega sloga – družba je napredovala na mnogih področjih, na spolno (no, roko na srce: tudi na marsikatero drugo) neenakost pa je kar malce pozabila. In ne slepimo se, konzervativno mišljenje ni stvar periferije, morda ima v urbanih okoljih nekoliko drugačno preobleko, vendar ga kritično oko tudi tam lahko zazna za skoraj vsakim vogalom.

Kaj pa moško oko, je kaj kritično do svojih patriarhalnih privilegijev in omejitev? V pesmih spremljamo zgodbo odraščajočega Jožeta, ki skozi življenje prihaja do spoznanja, da so bili njegovi privilegiji prav to: omejitve, ki so ga ukrojile v ubogljivega podložnika načel spolnega konzervatizma, ki je prizadel njega in njegove najbližje. Jože sicer spregleda prepozno, da bi se lahko spremenil ali popravil življenja tistih, ki jih je nevede in nehote uničil, vendar pa smrt njega, simbola anahronizma, predstavlja priložnost za spremembo. Na tem mestu gre poudariti, da Naprej v preteklost nagovarja odgovornost obeh spolov, saj problem ni le v moških izvajalcih-nosilcih patriarhalnih načel, temveč vsekakor tudi v ženskah, ki jih pasivno sprejemajo in trpijo ali pa prav tako aktivno kot moški prenašajo na svoje potomce.

Naprej v preteklost nas poziva k prekinitvi vzorca in osvoboditvi duha ter v strahu in jezi sprašuje: kdaj, če ne zdaj?

Maruša Ivančič, Spremna beseda k knjigi Naprej v preteklost

Prisluži si svoj izvod knjige!