O projektu

×××
Kdaj, če ne zdaj?

Namen projekta je spodbujanje diskusije o enakih možnosti za oba spola na več načinov.

V pesniški zbirki Naprej v preteklost smo odprli različna vprašanja in opozorili na problematiko spolne neenakosti, nazadnjaške vzgoje, nepravično politiko zaposlovanja, razlike med spoloma v delitvi vlog v gospodinjstvu in pri skrbi za otroke znotraj primarne družine, problematiko napačnih zgledov znotraj družine, onemogočanje žensk pri razvoju kariere, konflikte v medsebojnih odnosih znotraj heteroseksualnih zvez kot posledico vzgoje, nasilje do žensk. Tematike bomo na literarnih dogodkih obravnavali z vidika vloge moškega. V tej luči tudi opozarjamo, da moški lahko (oz. bi moral)  aktivno sodeluje v družbi kot zagovornik enakosti spolov – zgled za to bo postavil tudi eden od avtorjev pesniške zbirke, ki jo bo predstavljal. Tematiko bomo osvetlili tudi s pogovori z aktivnimi članicami družbe, ki so dobile dovolj podpore in možnosti, da uresničijo svoje cilje (kariera, umetnost, enakopravnost znotraj družine) ter moškimi, ki bodo reflektirali svoje poklice, v katerih ženske bodisi prevladujejo (vzgojiteljstvo) bodisi so skoraj popolnoma odsotne (IT, programerstvo).

Eden od ključnih delov projekta pa je tudi pričujoča spletna stran, ki je namenjena vam, literarnim ustvarjalcem, ki ste toplo vabljeni, da problematiko neenakosti med spoloma ter vloge moških pri doseganju enakopravnosti predstavite v svojih kratkih proznih delih ali poeziji. Ni pomembno, ali ste že uveljavljeni umetniki ali pa  še neznani avtorji – na naši spletni strani se lahko tudi na kratko predstavite.

Za sodelovanje vas bomo nagradili z enim izvodom ilustrirane pesniške zbirke Naprej v preteklost (avtorji: Kobrowsky, Urška Kozak in Neža Kozak).

Sodeluj

Objavljeni prispevki

 

Projekt omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadev in enake možnosti.
MDDSZ ni odgovorno za informacije, ki jih vsebuje gradivo, in za njihovo nadaljno uporabo, ker predstavljajo poglede avtorjev.Naprej v preteklost

×××
Zbirka poezije

Ilustrirana pesniška zbirka z naslovom Naprej v preteklost je namenjena dijakom in odraslim. Predstavlja življenjsko zgodbo nekega Jožeta, ki je odraščal v patriarhalno urejeni družini, kjer je bila njegova mati v primerjavi z njegovim očetom brez pravic, protagonist pa je bil v mačističnih in šovinističnih nazorih tudi sam vzgajan. Kasneje se mu zaradi tega seveda zapleta pri odnosih – v tistem, ki ga vzpostavlja s svojo izbranko in v odnosih s hčerko Marjetico ter občudovanim Sinom. Na humoren in družbenokritičen način je bralec popeljan skozi pasti in zmote (ostankov) stereotipne in nazadnjaške družbe, zbirka mu z ironijo osvetli problematiko in posledice diskriminacije žensk. Pesmi dopolnjujejo ilustracije kot odgovori na izrečena (ali neizrečena) vprašanja, kot zrcala, projekcije predstav prenekaterega bralca poezije.

Zbirko bo dobil v dar vsak, ki bo našo spletno stran obogatil s svojim literarnim prispevkom.Predstavitev knjige

×××
trarara

Na izbranih lokacijah bomo organizirali več literarnih večerov, kjer bomo s pomočjo gostov v predstavitev pesniške zbirke vključili tudi diskusije o neenakosti spolov in o tem, kako lahko moški prispevajo k odpravljanju le-te. Večere bo spremljala razstava ilustracij, ki bo pritegnila tudi malo bolj vizualno navdahnjene obiskovalce. Točne termine in lokacije dogodkov bomo objavili na spletni strani ter na Facebook profilu.

Novice